Home »

SĂRBĂTORI RELIGIOASE - 1 mai

SĂRBĂTORI RELIGIOASE - 1 mai

SĂRBĂTORI RELIGIOASE - 1 mai
 

Ortodoxe
Sf. Proroc Ieremia; Sf. Cuv. Mc. Eftimie, Ignatie şi Acachie
Duminica a 2-a după Paşti

Greco-catolice
Duminica 2 după Paşti. Sf. pf. Ieremia; Sf. Iosif Muncitorul

Romano-catolice
Duminica a 3-a a Paştelui
Ss. Iosif Muncitorul; Ieremia, profet


Sfântul Proroc Ieremia este pomenit în calendarul creştin ortodox în ziua de 1 mai.

Sfântul Ieremia a fost din Anatot, cetatea preoţilor, în partea lui Veniamin (al doisprezecelea şi cel din urmă fiu al patriarhului Iacov; urmaşii săi sunt numiţi seminţia lui Veniamin). Sfântul Ieremia a fost ales şi sfinţit proroc înainte de a se fi născut, precum însuşi Domnul i-a prezis despre aceasta: "Mai înainte de a te zămisli în pântece te-am cunoscut şi mai înainte de a ieşi tu din coapse te-am sfinţit şi te-am pus prooroc între neamuri" (Vieţile Sfinţilor).

Este unul dintre profeţii mari ai Vechiului Testament. A început misiunea sa profetică de tânăr. Atunci Domnul a atins cu mâna Sa gura lui Ieremia şi a spus: "Iată, am dat cuvintele Mele în gura ta. Iată, te-am pus astăzi peste neamuri, peste împăraţi, ca să dezrădăcinezi, să strici, să risipeşti şi să biciuieşti păcatele cele de moarte şi fărădelegile poporului, şi iarăşi să zideşti şi să propovăduieşti pocăinţa şi întoarcerea spre viaţă" (Vieţile Sfinţilor).

Predica sa de început vestea poporului judecata aspră a lui Dumnezeu şi nenorocirile ce se vor abate asupra Ierusalimului, din cauza idolatriei în care căzuse.

Pentru că, în acele vremuri, poporul iudeu, deşi se închina Dumnezeului Celui viu, Care l-a scos din Egipt, nu-I slujea însă cu adevărat. Căci fiind răzvrătit de neamurile cu care se amestecase, a deprins obiceiurile acestora şi o mare parte dintre iudei slujea şi divinităţilor păgâne. Erau idoli aşezaţi nu numai în jurul Ierusalimului, pe dealuri şi prin văi, ci chiar şi în Ierusalim, lângă templul zidit de regele Solomon, cărora le aduceau jertfe ca şi lui Dumnezeu Cel adevărat.

În timpul său au domnit patru regi în Ierusalim: Iosia, Ioachim, Iehonia şi Sedechia.

A fost închis de către regele Ioachim în vremea în care Israelul era sub stăpânirea chaldeilor lui Nabucodonosor. În perioada în care Nabucodonosor schimba după voia sa regii Israelului, Sfântul Proroc Ieremia îi îndemna pe iudei să se supună jugului străin, căci este trimis de Dumnezeu pentru curăţarea păcatelor lor. A fost socotit trădător şi aruncat în închisoare.

A fost şi profetul decăderii Regatului Iudeei, prorocind că babilonienii vor cuceri Ierusalimul: "Navuzardan, cel mai mare voievod al puterilor haldeieşti, cu ceilalţi voievozi şi cu mulţimea de ostaşi, au dărâmat zidurile Ierusalimului şi l-au umplut de sânge, pierzând cu sabie şi cu foc cea mai frumoasă şi cea mai strălucită cetate a scaunului împăraţilor Iudeei" (Vieţile Sfinţilor).

A profeţit şi anii robiei, 70 de ani.

Sfântul Ieremia a mai prorocit şi despre Patimile Mântuitorului Hristos iar, când era în Egipt, a prorocit despre sfărâmarea idolilor şi despre venirea în Egipt a Preacuratei Născătoare de Dumnezeu cu Pruncul.

A fost ucis cu pietre în timpul refugierii iudeilor în Egipt, după distrugerea Templului. (surse: vol. "Vieţile Sfinţilor"; doxologia.ro)

AGERPRES/ (Documentare - Mariana Zbora-Ciurel, editor: Marina Bădulescu)

2022-05-01 07:30:00
AGERPRES

Comentarii

Comenteaza la aceasta stire!